Битие 11:1-9 1. Вавилонската кула А по цялата земя се употребяваше един език и общ говор. 2. След като хората тръгнаха на изток, намериха поле в Сенаарската земя, където се и заселиха. 3. И си казаха един на друг: Елате, да направим тухли и да ги изпечем в огъня. Тухли употребяваха вместо камъни, а смола