Поредното синтезирано доказателство за това, че излишъците/дефицитите в платежните баланси на редица държави в ЕС не са били винаги налице и че са доста проблематични в наши дни, особено в рамките на един незавършен и нехомогенен икономически и паричен съюз и ситуация на криза. Въпреки това, че коментираните от Кругман дефицити съвпадат с обединението на