расизъм Archive

Заплаха за България

Първата ноемврийска неделя беляза заявената амбиция на възродения фашизъм. Само твърдата и единна воля на всички, които искат българското общество да бъде свободно от страх и омраза, може да спре възхода му.

Вавилонската кула

Битие 11:1-9 1. Вавилонската кула А по цялата земя се употребяваше един език и общ говор. 2. След като хората тръгнаха на изток, намериха поле в Сенаарската земя, където се и заселиха. 3. И си казаха един на друг: Елате, да направим тухли и да ги изпечем в огъня. Тухли употребяваха вместо камъни, а смола