Европейски съюз Archive

Защо България трябва да се намеси в Украйна

В Украйна се случват ужасни неща. Не от вчера, но вече ситуацията е критична. Българското правителство мълчи и стои безучастно, а не трябва. Поради няколко прости причини. Първо, ние сме държава-член на ЕС. Украинският народ (или поне една много активна част от него) ясно изрази, че желае да се присъедини към Съюза и призова Европа

Платежният баланс на Германия: Quo vadis?!?

Поредното синтезирано доказателство за това, че излишъците/дефицитите в платежните баланси на редица държави в ЕС не са били винаги налице и че са доста проблематични в наши дни, особено в рамките на един незавършен и нехомогенен икономически и паричен съюз и ситуация на криза. Въпреки това, че коментираните от Кругман дефицити съвпадат с обединението на

Към нищото

  С всеки изминал ден на своето съществуване 42-то Народното събрание не просто доказва, че то е еманация на всичко най-нечисто, което съществува в българското общество и политика. Тази отвращаваща вакханалия на доказани с анти-качествата си герои представлява същинско изпитание за здравия разум и извън всякакво съмнение е откровена заплаха за нормалното развитие на България.