Ако не намерим сили да спрем превръщането на съдебната система в облечен в законна форма произвол, рано или късно ще изпитаме унищожителния ефект от разпадането на правовата държава.